مدیریت محترم تعزیه روستای طاق شهرستان دامغان

10 / 10
از 2 کاربر

 

 حاج نصرالله آتشی

 حاج نصرالله آتشی

جناب آقای حاج نصرالله آتشی از مفاخر ومشاهیر شهرستان دامغان و روستای طاق می باشند.تعزیه طاق در حال حاضر با مدیریت این بزرگوار سیر صعودی پیشرفت خود را طی کرده به قسمی که در طی چند سال اخیر  با زحمات ایشان  وهمکاری گروه محترم و برقراری جلسات هفتگی تعزیه بیش از پنجاه   درصد رشد نموده و در برخی از مجالس تعزیه به یقین در بین شه گروه برتر را در شهرستان از نظر این حقیر دارا می باشد   .     

مزید توفیقات ایشان را از درگاه ایزد منّان خواستاریم.

 

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :